(Vietstock) - Ngày 09/02, Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo một số giao dịch của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn các công ty niêm yết.

* CIC: Ông Nguyễn Phi Hùng – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Cotec (HNX: CIC) đã bán 10,000 cp trong hai ngày 24 và 25/01, giảm số lượng nắm giữ xuống còn 59,950 cp. * CT6: Ông Lại Văn Quán - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Công trình 6 (HNX: CT6) đã mua 30,000 cp trong thời gian từ 01/12/2010 đến ngày 18/01/2011, nâng lượng nắm giữ lên 200,896 cp. * DZM: Ông Bùi Thắng Mỹ, cổ đông lớn CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (HNX: DZM) đăng ký bán 52,000 cp (tương đương với 1.67% trên tổng vốn điều lệ) từ 08/02 đến 06/04. Trước giao dịch, ông Mỹ sở hữu 200,000 cp, tương đương với 6.4% trên tổng vốn điều lệ DZM. * PVX: Ông Vũ Hữu Nghị - Thành viên BKS CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) đăng ký bán hết 35,000 cp trong thời gian từ 29/11/2010 đến ngày 29/01/2011 nhưng không thực hiện do đã giải quyết được nhu cầu cá nhân. * VMG: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI), tổ chức có liên quan đến bà Trương Thị Đàm - Thành viên HĐQT CTCP TM và DV Dầu khí Vũng Tàu (HNX: VMG) đăng ký bán 500,000 cp VMG trong thời gian từ 06/12/2010 đến ngày 26/01/2011. Sau giao dịch, BMI chỉ bán được 489,100 cp do giá giao dịch cổ phiếu VMG trên thị trường thấp, không đảm bảo giá bán như kế hoạch đặt ra, qua đó giảm lượng nắm giữ xuống còn 10,900 cp. * VSP: Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Ủy viên HĐQT CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (HNX: VSP) thông báo đã bán 30,000 cp VSP trong thời gian từ 07/12/2010 đến ngày 27/01/2011. Sau giao dịch, bà Uyên chỉ còn nắm giữ 227 cp.