Sáng 21-1,tại Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã diễn ra hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP và thông tư 07/2012 TTLT-BCA-BQP giữa 3 lực lượng Biên phòng – Công an – Quân sự. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2012, các lực lượng Biên phòng, Công an và Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, diễn tập phòng thủ, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giáo dục kiến thức quốc phòng, tuyển quân… Các đơn vị đồng thời chủ động tích cực phối hợp trao đổi thông tin, thống nhất về nhận định và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có hướng xử lý đúng đắn trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để xẩy ra bị động, bất ngờ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại đề nghị trong thời gian tới 3 lực lượng Biên phòng, Công an và Quân sự cần đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa Nghị định 77 của Chính phủ và thông tư 07 của liên bộ và quyết định 30 của UBND tỉnh, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để làm chuyển biến nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước trong công tác Quốc phòng – An ninh, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của đất nước, đổi mới công tác dự báo, xác minh năm tình hình, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác đối ngoại với các tình nước bạn Lào; nâng cao hiệu quả công tác trao đổi và chủ động đối phó khi có tình huống xảy ra.

Hải Thượng

Email Print Góp ý