(Toquoc) - Sau một tháng biểu diễn thử nghiệm miễn phí tại Hà Nội để tiếp thị, chương trình nghệ thuật truyền thống Hương sắc VN tạm dừng để điều chỉnh lại cho phù hợp với khách du lịch quốc tế.