Không giống như các bạn ở thành thị, câu chuyện đến trường, đến lớp của nhiều em học sinh ở những vùng bị ảnh hưởng từ hạn hán và xâm nhập mặn còn để lại nhiều trăn trở.