Từ xưa đến nay, trong việc học tập, mọi người đều lên án việc quay cóp trong kiểm tra và thi cử. >> Suy nghĩ "chết người">> 3 sai lầm trước kì thi tốt nghiệp