(NLĐ) - Một phần mềm tên là “VCEC 2011” có khả năng giám sát “vô hình” người sử dụng máy tính, internet… vừa được Công ty Vstar giới thiệu có thể nói như là một “cánh tay nối dài” cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình khi sử dụng máy tính.

Thông qua phần mềm VCEC 2011, các bậc phụ huynh (người quản lý) sẽ được cấp một account quản lý để theo dõi tất cả các quá trình sử dụng của người dùng máy tính (quản lý thời gian sử dụng internet, máy tính); thực hiện một số chức năng như khóa máy tính, khóa các tính năng máy tính (regedit, CMD, Task Manager, Control Panel…, chặn website trong black list, chặn chương trình trong black list, chặn thư mục, khóa các chức năng advance…)... theo những thời gian quy định trong ngày hay trong tuần. Truy cập website: www.vstarmedia.vn để biết thêm thông tin.