rnNgày 14/10, Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP đã giám sát kết quả hoạt động của DN Nhà nước sau sắp xếp cổ phần hóa tại Công ty CP cấp nước Sơn Tây.

Theo Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp nước Sơn Tây Phan Thị Mai Hương, Công ty CP cấp nước Sơn Tây do Nhà nước nắm quyền chi phối với số vốn đầu tư chiếm hơn 95,6%, thực hiện cổ phần hóa năm 2010 với số vốn điều lệ trên 38 tỷ đồng. Hiện chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực: sản xuất kinh doanh nước sạch, nước uống tinh khiết. Sau 5 năm cổ phần hóa, doanh thu của công ty tăng 2,5 lần, năm 2016 dự kiến đạt gần 60 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 400 triệu đồng. Đời sống người lao động ổn định, thu nhập tăng 2 lần, số lao động tăng từ 98 lên 130 người sau cổ phần hóa.

Giam sat doanh nghiep Nha nuoc sau CPH: On dinh nhung chua co chuyen bien ve chat - Anh 1

Ban Kinh tế ngân sách giám sát tại Công ty CP cấp nước Sơn Tây.

Qua giám sát cho thấy, mục tiêu sau cổ phần hóa của DN chưa đạt, DN hoạt động ổn định, nhưng chưa có biến đổi về chất. Do là đơn vị sản xuất và cung cấp nước sạch đầu tiên của TP tiến hành cổ phần hóa, từ một công ty Nhà nước hoạt động còn mang nặng tính công ích, giá bán do TP quyết định, luôn không theo kịp với sự gia tăng của chi phí giá thành, hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch còn lỗ, nên cũng không hấp dẫn nhà đầu tư. Do vậy chỉ bán được 4,4 trên tổng số 25% số cổ phần chào bán. Do giá bán nước sạch thấp nên doanh thu của công ty chỉ đủ chi phí trực tiếp, việc chia cổ tức chưa được thực hiện. Việc thu hút đầu tư xã hội còn hạn chế dẫn đến DN không đa dạng được các loại hình kinh doanh. Việc này thực sự là rào cản trong chào bán cổ phần hóa.

Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị của DN là TP cần xây dựng nguyên tắc xác định hệ số trượt giá để các DN căn cứ vào đó chủ động điều chỉnh hàng năm trên nền giá đã thực hiện. Đồng thời đề nghị Công ty không thể đi ngược lại quy trình thoái vốn, phải có kế hoạch cụ thể, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, tăng cường các biện pháp chống thất thu và thất thoát. Theo Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai, Công ty cần xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh mới, đặc biệt quan tâm đến đối tượng quản lý nhằm đổi mới tư duy và cập nhật theo mô hình quản trị mới. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần công khai, minh bạch về tài chính và quy trình, khi đó mới hấp dẫn các nhà đầu tư để tạo chuyển biến về chất sau cổ phần hóa, đó là mục tiêu cuối cùng.