Chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: Internet

Giam sat chuoi tom dam bao an toan dich benh - Anh 1

Đó là một trong những mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu mà Bộ NN&PTNT vừa ban hành.

Cũng theo Kế hoạch, Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu phấn đấu kết thúc năm 2017, có ít nhất 10% số cơ sở sản xuất tôm giống có quy mô sản xuất mỗi năm trên 1 tỷ tôm post đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng thành công và được chứng nhận là các cơ sở nuôi tôm có chuỗi sản xuất bảo đảm an toàn dịch bệnh theo quy định của Thông tư 14 và của OIE.

Để thực hiện Kế hoạch, Bộ NN&PTNT yêu cầu Tổng cục Thủy sản chỉ đạo kiểm soát chất lượng con giống tại các vùng sản xuất giống tập trung; chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng, giá cả vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản; kiểm soát tốt việc sử dụng thuốc, hóa chất, kháng sinh trong nuôi tôm tránh lạm dụng và tồn dư nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến người nuôi để thực hiện.

Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trọng điểm về sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương phẩm có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho địa phương và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện (bao gồm cả kinh phí chi trả cho cán bộ ấp, xã, thú y xã trong việc thu thập thông tin, thống kê và báo cáo về tình hình nuôi, dịch bệnh, kinh phí mua hóa chất, sản phẩm vi sinh để xử lý các ao nuôi cho kết quả giám sát dương tính và xử lý khi có dịch bệnh tại vùng đệm.)…

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 20-9 diện tích tôm sú của cả nước ước đạt 582,7 nghìn ha, tăng 0,6% so vời cùng kỳ, sản lượng ước đạt 174,4 nghìn tấn giảm 2,5%. Trong đó, diện tích tôm sú tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 562.501 ha ( tăng 1,3%), sản lượng ước đạt 169.012 tấn ( giảm 4,7%).

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên cả nước ước đạt 80 nghìn ha, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước tính đạt 200 nghìn tấn, tăng 4,2%. Trong đó: Tại Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tôm thẻ chân trắng ước đạ trên t 62 nghìn ha, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 151,7 nghìn tấn, tăng 11,1%. Do thời gian nuôi ngắn, năng suất đạt khá, giá bán ổn định nên nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng tăng mạnh so với đầu năm.

Thanh Nguyễn