Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13 quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán về giám sát giao dịch bất thường. Theo đó, nhà đầu tư phải hợp tác khi được yêu cầu.

Ảnh minh họa

Điểm mới trong Thông tư 13 đó là yêu cầu CTCK và cả nhà đầu tư phải tham gia làm việc nếu có các giao dịch bất thường.

Thông tư mới của Bộ Tài chính cũng quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của UBCK trong việc giám sát.

UBCK ngoài việc giám sát hoạt động của CTCK, còn giám sát giao dịch của nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài để kịp thời phát hiện các diễn biến bất thường.

Ngoài việc sử dụng cơ sở dữ liệu của các đơn vị thành viên thị trường, UBCK cũng sử dụng các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn làm cơ sở để giám sát.

Quang Huy -