Trong thập kỷ tới, 14 triệu người sẽ được cứu sống nhờ giảm muối và không hút thuốc lá. King’s Fund, một tổ chức từ thiện ở Anh, đã đưa ra dự báo này dựa trên nghiên cứu ở 23 nước, trong đó có Việt Nam.