Theo Bộ Xây dựng, hiện số lượng thủ tục hành chính đã giảm từ 93 thủ tục trước đây nay còn 46 thủ tục - giảm 51%.

Trong số này có 3 thủ tục hành chính được thực hiện ở ba cấp, 21 thủ tục hành chính được thực hiện ở hai cấp và 22 thủ tục hành chính được thực hiện ở một cấp.

Giam hon 50% thu tuc hanh chinh trong linh vuc xay dung - Anh 1

Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính, tiết kiệm ngay 405 tỷ đồng

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã tiến hành rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

VNEWS - Truyền hình Thông tấn