Giadinh.net - Thời gian qua, Báo GĐ&XH liên tục nhận được đơn của một số cán bộ Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) phản ánh về việc ông Đặng Trần Tuấn, giám đốc công ty sinh con thứ 3 nhưng mới chỉ bị xử lý về mặt đảng và vẫn tại vị chức giám đốc.

Xử lý chưa triệt để Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội có phần vốn nhà nước chiếm 51%. Ngày 1/4/2006, ông Đặng Trần Tuấn được bổ nhiệm làm giám đốc công ty. Đến năm 2009, ông Tuấn sinh con thứ 3. Trong bản tự kiểm điểm trước Đảng ủy công ty, ông Tuấn cho biết, mình lập gia đình từ năm 1998 và có hai con vào các năm 1999 và 2003. Tuy nhiên, đến tháng 3/2009, vợ chồng ông lại sinh thêm con thứ 3. Bản kiểm điểm còn nêu rõ: “Là một đảng viên, tôi nhận thấy bản thân đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước, theo nội dung trong nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 về chính sách DS-KHHGĐ (số 04 –NQ/HNTW ngày 14/1/1993); Nghị quyết số 47 –NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị. Tôi xin kiểm điểm trước cấp ủy về vi phạm, khuyết điểm của mình và xin nhận kỷ luật của Đảng với hình thức cảnh cáo theo Khoản 2, Điều 7, Quy định số 94/QĐ-TW ngày 17/10/2007 của Bộ Chính trị”. Theo các văn bản trên, trường hợp vi phạm của ông Tuấn sẽ bị xử lý kỷ luật về mặt đảng và buộc thôi giữ chức vụ về phía chính quyền. Trước sai phạm này, sau khi tiến hành họp kiểm điểm, Đảng ủy công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội đã Quyết định số 40/QĐ-DU ngày 20/4/2009 thi hành kỷ luật mức cảnh cáo với ông Tuấn. Thế nhưng đến nay, ông Tuấn vẫn tại vị chức giám đốc công ty. Điều này khiến nhiều cán bộ, công nhân viên trong công ty bất bình vì một đảng viên giữ vị trí lãnh đạo như ông Tuấn, sau khi có vi phạm nhưng không bị xử lý triệt để theo Quy định 94 của Bộ Chính trị cũng như Hướng dẫn 11 của Ủy Ban kiểm tra TƯ Đảng. Công ty Cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hóa Hà Nội. “Đánh bùn sang ao”? Trước việc Tổng Công ty vận tải Hà Nội và HĐQT Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa thực hiện không nghiêm các quy định của Bộ Chính trị và Ủy Ban Kiểm tra TƯ Đảng, một số cán bộ trong doanh nghiệp này đã gửi đơn thư đi nhiều nơi. Ông Nguyễn Sỹ Bình, Trưởng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc công ty bức xúc: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi việc vi phạm Quy định 94 của Bộ Chính trị lại rơi vào người lãnh đạo cao nhất của công ty. Đặc biệt, vi phạm này lại không được xử lý về mặt chính quyền khiến công tác giáo dục chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình với cán bộ, công nhân viên công ty sẽ gặp nhiều khó khăn”. Ông Hồ Gia Quý, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Hiện tại, việc giám đốc công ty vi phạm chính sách dân số vẫn chưa được xử lý triệt để. Bản thân Công đoàn công ty cũng rất khó trả lời với người lao động về nguyên nhân của sự “chậm trễ” này” . Được biết, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cũng đã có hình thức kỷ luật ông Tuấn với hạn mức kéo dài một năm không lên lương. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm trên của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chưa đúng tinh thần Quy định 94 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTƯ. Do không được các cơ quan chức năng trả lời chính thức, nên ngay bản thân ông Quý, Chủ tịch Công đoàn công ty cũng không giải thích được cho cán bộ công nhân viên rằng Tổng Công ty hay phía Hội đồng quản trị công ty sẽ là nơi ra quyết định cách chức ông Tuấn. Đề nghị Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, HĐQT Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội xử lý triệt để trường hợp vi phạm của ông Đặng Trần Tuấn để tránh dư luận không tốt trong người lao động. Ngày 24/3/2008, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTƯ về việc thực hiện Quy định 94 QĐ/TƯ (15/10/2007) của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm. Tại Điều 7 của Hướng dẫn số 11 nêu: Việc xử lý đảng viên vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, thống nhất thực hiện mốc xử lý là thời điểm ban hành Nghị quyết 47-NQ/TƯ (ngày 22/3/2005) của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Những đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình sau ngày 22/3/2005 thì xử lý như sau: Kỷ luật cảnh cáo đối với đảng viên; cách chức đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc chức danh quản lý của cấp ủy vi phạm lần đầu nếu sinh con thứ 3 trở lên. Nhóm PV