Ngày chị đi xin giấy phép kinh doanh, cán bộ đăng ký kinh doanh đã “trố mắt” nhìn chị bởi cái nghề mà chị đăng ký chưa hề có trong danh mục các ngành nghề. Bây giờ, sau 5 tháng công ty đi vào hoạt động, nhiều phụ nữ nghèo đã được đổi phận nhờ dịch vụ chưa có tiền lệ ấy ở đất Việt.