Trước khi lấy chồng, Hiền đã quan hệ cùng lúc với hai người đàn ông khác. Vì thế, chính cô cũng ...