Giác hơi giúp bạn giải độc và thanh lọc cơ thể, khiến bạn khỏe mạnh.