Từ ngày 01/04, VinaPhone giảm 60% giá bán SimCard cho các trường hợp hòa mạng dịch vụ di động và các khách hàng mất, hỏng SimCard hoặc đổi chủng loại SimCard.