Ngày 17-4, Cục Đường bộ Việt Nam đã công bố kế hoạch triển khai lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, ngành giao thông...