Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động tự quản và bất vụ lợi, thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT VN. Một trong các hoạt động quan trọng của Quỹ thông qua các Giải thưởng hàng năm là tôn vinh những cá nhân có những cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực/hạng mục "Nghiên cứu”, "Vì sự nghiệp Văn hóa-Giáo dục”, "Dịch thuật”, và "Việt Nam học” - hạng mục "Việt Nam học” chỉ dành cho người nước ngoài.

Hôm qua 10-3, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh cho biết, Giải "Vì sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục” 2015 Quỹ sẽ trao cho nhà giáo Phạm Toàn và Nhóm Cánh Buồm, đã phát huy tinh thần khai minh dân trí góp phần chấn hưng nền văn hóa giáo dục nước nhà. Lễ trao giải tổ chức vào ngày 24-3 tới tại khách sạn Caravelle, Q.1, TP. HCM.

TN