Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một giải thưởng mỹ thuật mang tên danh họa Việt Nam, "Giải thưởng Bùi Xuân Phái". "Giải thưởng Bùi Xuân Phái" có trị giá giải thưởng là 1.000 USD chính thức ra mắt chiều 24/6 nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của danh họa phố cổ.