Không biết vì đâu và từ bao giờ, từ “đầu cơ” trong tiếng Việt thường bao hàm nghĩa xấu. Bách khoa Toàn thư về thần học và nhà thờ có thể khiến nhiều người Việt thay đổi quan điểm về hành vi này.