Theo Sở LĐTBXH: 6 tháng đầu năm 2010, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm được hơn 68.000 lượt người, đạt 50,37% kế hoạch năm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã xét duyệt 768 dự án giải quyết việc làm với số lao động là 5.500 với tổng số tiền 75,8 tỉ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2010, thành phố đã đào tạo nghề được hơn 75.000 lượt người, đạt 53,57% kế hoạch năm. Hiện, thành phố đã triển khai xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực lao động nông thôn của Hà Nội đến năm 2020.