VOV.VN - Đó là lập trường của Myanmar khi muốn xây dựng một ASEAN hòa bình và ổn định.

Các Ngoại trưởng ASEAN tại Hội nghị

TBS News đưa tin, ngày 17/1, tại Bagan Myanmar, Hội nghị không chính thức Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu. Trong phiên họp, các Ngoại trưởng đã đề cập tới vấn đề Biển Đông đang căng thẳng giữa Trung Quốc và 1 số nước ASEAN.

Ngoại trưởng nước chủ nhà Wunna Maung Lwin đồng thời là Chủ tịch ASEAN, một mặt nhấn mạnh tới nhiệm vụ cần thực hiện của ASEAN trong thời gian tới, cũng tỏ ý lo ngại về tình hình Biển Đông.

Ngoại trưởng Lwin cho rằng hòa bình, ổn định của khu vực là sự quan tâm lớn của ASEAN. Điều này cần thiết sự đoàn kết nhất trí của ASEAN.

Xung quanh vấn đề Biển Đông, hiện tại Trung Quốc và các nước ASEAN đang xây dựng Bộ Qui tắc ứng xử Biển Đông (DOC)- khung pháp lý để giải quyết hòa bình những mâu thuẫn trên Biển Đông. Tuy nhiên do Trung Quốc không mấy mặn mà, làm cho vấn đề này trở nên chậm trễ, trở thành “tiêu điểm” của các cuộc thảo luận giữa Trung Quốc và ASEAN.

Ngoại Trưởng Myanmar Lwin cũng cho rằng, năm nay việc Myanmar là Chủ tịch ASEAN sẽ là cơ hội tuyệt vời để Myanmar hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, tham gia vào giải quyết vấn đề của ASEAN trong đó có vấn đề về Biển Đông.

Tuy nhiên, vấn đề về Biển Đông là vấn đề phức tạp, đòi hòi sự nỗ lực lớn của Myanmar trong vai trò là Chủ tịch ASEAN./.

Bùi Hùng/VOV online

Các Ngoại trưởng ASEAN tại Hội nghị