(HNM) - Chiều 25-6, tại hội nghị đánh giá công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Đào Văn Bình kết luận 5 vấn dề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới, gồm:

Triển khai các hoạt động truyền thông cho đợt cao điểm nhân Ngày Dân số thế giới (11-7); các sở, ngành liên quan cần phối hợp tổ chức tuyển dụng cán bộ viên chức cho trung tâm quận, huyện và cán bộ DS xã, phường; các quận, huyện chưa chi đủ kinh phí 3.000 đồng/dân cho công tác DS thì phải bổ sung; ngành DS cần tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ DS các cấp và triển khai các mô hình can thiệp, hỗ trợ phù hợp với từng địa phương như nội thành ưu tiên vấn đề dân di cư tự do, các xã ngoại thành thì chú trọng giảm sinh và sinh con thứ 3; xây dựng chiến lược DS - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 và đề án tổng thể nâng cao chất lượng DS Thủ đô.