QĐND Online - Theo một số nguồn tin, Bộ Xây dựng sẽ trình lên Chính phủ các giải pháp bình ổn thị trường BĐS, trong đó có giải pháp cho phép chính quyền địa phương tự tổ chức giải tỏa mặt bằng (thay vì doanh nghiệp), đồng thời đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án. Phải chăng, “đoạn trường” giải tỏa đã đến ngày kết thúc?...