(VEN) - HP vừa công bố một bộ sản phẩm và dịch vụ mới cho phép các doanh nghiệp và các tổ chức tận dụng sức mạnh của điện toán đám mây trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về cấp độ bảo mật, hiệu suất và tính sẵn sàng (HP Hybrid Delivery ).

Điện toán đám mây là nền tảng quan trọng và ngày càng phát triển đối với mô hình giải pháp hệ thống khai thác tức thời cho khối DN (Instant-On Enterprises) nơi mà mọi việc và mọi người được kết nối. Mô hình giải pháp hệ thống khai thác tức thời đòi hỏi môi trường CNTT linh hoạt, tự động và an toàn, và có thể thích nghi với với sự thay đổi một cách nhanh chóng. Các giải pháp điện toán đám mây HP Hybrid Delivery gồm dịch vụ HP Enterprise Cloud ServicesCompute cung cấp tất cả các nguồn lực cần thiết cho việc truy cập đám mây lai tư nhân một cách an toàn và nhanh chóng với khả năng mở rộng năng lực CNTT; hệ thống đám mây (HP CloudSystem) là hệ thống tích hợp hoàn chỉnh nhất cho việc xây dựng, quản trị và sử dụng các dịch vụ trên toàn môi trường đám mây lai, tư nhân và công cộng. HP CloudSystem cho phép dịch vụ điện toán đám mây mới triển khai và hoạt động trong vài phút; Dịch vụ tài chính (HP Financial Services) sẵn sàng cho các khách hàng triển khai xây dựng đám mây tư nhân, giúp họ tối đa hóa mục tiêu tài chính song song với việc theo đuổi các công nghệ tiên tiến mà vẫn giảm thiểu yêu cầu về vốn…./. Quỳnh Nga