Nhận giải Nhì thơ của cả khu vực vào năm 2006, nhưng mãi đến nay Võ Mạnh Hảo (sinh năm 1981) mới cho ra lò tập thơ đầu tay của mình.