Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm đã thiết lập kỷ lục mới khi đạt 31,6 tỷ USD, đáng chú ý là tốc độ giải ngân đạt cao ở lĩnh vực bất động sản.