Trong giai đoạn 2006-2010, các tỉnh thành trên cả nước tiết kiệm được hơn 4 triệu KWh điện, bằng 127% so với kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia tiết kiệm năng lượng. Lượng điện tiết kiệm tăng đều theo cả năm, tập trung ở khối cơ quan công sở, khối hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng…

Đó là số liệu được lãnh đạo Bộ Công thương đưa ra tại Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2006-2010, sáng 25/3, tại Hà Nội. Cụ thể, theo Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng: năm 2006 cả nước tiết kiệm được 391 triệu KWh; năm 2007 là 669,2 triệu KWh; năm 2008 là 1.183,3 triệu KWh; năm 2009 là 1.003,1 triệu KWh và năm 2010 tiết kiệm được 1.183,91 triệu KWh. Trong khi đó về nguồn cung, tính đến cuối 2010, tổng công suất lượng điện toàn hệ thống ước đạt 20.900 MW, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 85,4 tỉ KWh (các nguồn của EVN chiếm 70%). Cũng trong giai đoạn 2006-2010, nhu cầu điện năng tăng khoảng 13,7%, bằng 2 lần tăng trưởng GDP. Điện thương phẩm bình quân đầu người cũng đã tăng 1,8 lần so với năm 2005, đạt khoảng 981 KWh/người/năm. Hội nghị TKNL sáng 25/3, tại Hà Nội. Chương trình tiết kiệm năng lượng tuy được tuyên truyền rộng rãi trên báo đài và 2 trang web là: www.tietkiemnangluong.com.vn và www.vneec.gov.vn bên cạnh các hoạt động thiết thực như Hưởng ứng giờ trái đất; đổi mới công nghệ, cải tiến chu trình sản xuất (trong công nghiệp); sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, có dán nhãn (trong sinh hoạt); tiết kiệm năng lượng trong công sở cũng như cơ quan hành chính sự nghiệp cũng như giảm tối đa lượng điện chiếu sáng, phục vụ công cộng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công thương, chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng nhiều hơn những con số trong báo cáo. Bởi thực tế, năng lượng nói chung và điện năng nói riêng đang bị Việt Nam sử dụng chưa thực sự hiệu quả, nhiều nơi vẫn còn lãng phí mà chưa thực sự tiết kiệm mà chỉ dừng ở mức phát động và hô hào. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tuy đã có nhưng chưa được nhiều người chấp hành đúng mức. Do vậy, giai đoạn 2011-2015 Bộ Công thương kêu gọi các thành phần kinh tế cũng như hộ gia đình sử dụng tiết kiệm năng lượng nói chung, đạt mức tiết kiệm từ 5-8% tổng mức nhu cầu tiêu thụ năng lượng của cả nước giai đoạn này. “Và hơn hết, ngay ngày mai chúng ta cùng hưởng ửng chương trình Giờ Trái đất 26/3 tại Việt Nam. tắt một bóng đèn chính là bật tương lai cho chính chúng ta…”, thứ trưởng Vượng chia sẻ. Giờ trái đất 2011 sẽ bắt đầu từ 8.30 đến 9.30 tối thứ 7 ngày 26/3. Hành động tự nguyện lớn nhất của nhân loại này sẽ bắt đầu bằng hành động biểu trưng là tắt đi những ánh sáng và thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ, và được tiếp nối bằng những hành động yêu trái đất trong suôt thời gian tiếp theo. Các bạn có thể chia sẻ những suy tưởng của bạn về chủ đề biến đổi khí hậu, về Giờ trái đất, về những câu chuyện mà bạn muốn tôn vinh thông qua những bài viết, hình ảnh, video clip. Những bài viết và hình ảnh ý nghĩa sẽ được đăng tải, chia sẻ với cộng đồng thế giới trên trang: www.beyondthehour.org (Nam Phương)