Game thủ Tiểu Bá Vương vừa nhận lời mời tham dự giải đấu quốc tế  “Get Amped World Festival 2008" tạiSingapore vào tháng 08/2008.