Giải sẽ khai mạc vào ngày 22-6 với từ 50 đến 100 đội bóng mini (năm người) phong trào của các doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.