Ngay từ khi giải chưa khai cuộc, đã không ít nhà chuyên môn sớm nhận định: Thái Sơn Nam sẽ bảo vệ được danh hiệu vô địch mà họ đang giữ, điều này xem ra đúng sau 3 lượt trận.