Giá xăng giảm từ 15h00 hôm nay ngày 20/5 với mức giảm 211 đồng/lít; Xăng E5: giảm 197 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 343 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 261 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 6 đồng/kg.

Gia xang tiep da giam 211 dong/lit - Anh 1

Theo thông báo của Liên bộ Công Thương - Tài chính về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong phiên điều chỉnh ngày 20/5, giá xăng RON 92 giảm 211 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, xăng RON 92 tăng lên mức tối đa 17.063 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu diesel 0.05S: giảm 343 đồng/lít, xuống mức tối đa không cao hơn 13.260 đồng/lít, và dầu hỏa giảm 261 đồng/lít xuống 11.792 đồng/lít. Xăng E% giảm giảm 197 đồng/lít mức tối đa không cao hơn 16.871 đồng/lít.

Ở phiên điều chỉnh trước, cơ quan điều hành quyết định giảm giá xăng RON 92 giảm 309 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng RON 92 không quá 17.274 đồng/lít.

Xăng sinh học (E5) giảm 314 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 17.068 đồng/lít. Dầu diesel giảm 216 đồng/lít, giá bán không quá 13.603 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 285 đồng/lít, giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng không cao hơn 12.053 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 64 đồng/kg không cao hơn 10.902 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã qua 10 kỳ điều chỉnh (bao gồm cả lần điều chỉnh hôm nay), trong đó 2 lần tăng giá vào đợt điều chỉnh ngày 18/2, ngày 20/4; 4 lần giảm giá và 3 lần giữ nguyên.

Bảo Ngọc