Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng RON 92 điều chỉnh trong kỳ này giảm 341 đồng, niêm yết không quá 16.168 đồng/lít.

Gia xang giam hon 340 dong mot lit - Anh 1

Chiều nay (20/6/2016), Liên Bộ Công thương - Tài chính đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối xăng dầu về việc điều chỉnh giá xăng dầu.

Theo đó,

Xăng E5 giảm 336 đồng, được niêm yết bán với giá tối đa 15.647 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu tăng so với kỳ trước. Cụ thể, giá dầu diesel 0,05S niêm yết bán không được cao hơn 12.298 đồng/lít, tăng 390 đồng.

Giá dầu hỏa và dầu madút tăng lần lượt 370 đồng và 350 đồng, niêm yết bán không quá 10.667 đồng/lít và 8.741 đồng/kg.

Nhật Duy