Từ 15h hôm nay (20/6), giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92 giảm 341 đồng/lít về mức 16.168 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu sau nhiều lần tăng giá gần đây. Theo đó, xăng RON 92 về mức 16.168 đồng/lít, giảm 341 đồng/lít so với trước đó, xăng E5 giảm 336 đồng/lít về mức về mức 15.647 đồng/lít.

Ngược lại, các mặt hàng dầu đều tăng giá từ 350 đồng/lít đến 390 đồng/lít. Sau khi tăng, giá dầu diesel được bán trên thị trường không cao hơn 12. 298 đồng/lít (tăng 390 đồng/lít); dầu hỏa không cao hơn 10.667 đồng/lít (tăng 370 đồng/lít); dầu mazut không cao hơn 8.741 đồng/lít (tăng 350 đồng/lít).

Bộ Công Thương cũng quyết định chi Quỹ bình ổn như sau: Xăng khoáng là 639 đồng/lít, xăng E5 là 672 đồng/lít, dầu diesel là 595 đồng/lít và dầu mazut là 151 đồng/lít.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, giá mặt hàng xăng có xu hướng đi xuống. Trước đó, vào kỳ điều hành gần nhất (ngày 4/6), giá xăng đã tăng gần 700 đồng/lít.

Phan Trang

Share on Tumblr