TPO - Sau nhiều lần giảm giá xăng, 15h hôm nay 11/3, giá xăng sẽ quay đầu tăng giá với mức tăng hơn 1.600 đồng mỗi lít xăng và hơn 700 đồng cho mỗi lít dầu.

Như vậy kỷ lục về số lần giảm giá liên tiếp của giá xăng dầu trong nước đã chính thức chấm dứt.

Cụ thể xăng dầu tăng giá như sau, xăng A92 tăng giá 1.610 đồng/lít, từ mức 15.670 đồng/lít lên 17.280 đồng/lít.

Xăng sinh học E5 tăng giá 1.600 đồng/lít, từ mức 15.350 đồng/lít lên mức 16.950 đồng/lít.

Giá xăng mới tính từ 15h ngày 11/3

Giá dầu diesel tăng ít hơn, 720 đồng/lít, từ mức 15.470 đồng/lít lên mức 16.190 đồng/lít.

Trước đó, trong năm 2015, giá xăng đã có 2 lần giảm giá. Nếu tính trong năm 2014, giá xăng đã giảm tới 12 lần; ngoài ra, mặt hàng dầu diezen, dầu hỏa cũng điều chỉnh giảm tới 14 lần.

Giá xăng mới tính từ 15h ngày 11/3