Một số doanh nghiệp giảm giá vé xe đò trong khi nhiều đơn vị khác than lỗ. Vấn đề là biện pháp nào để người tiêu dùng – khách đi xe – được phục vụ tốt với chi phí hợp lý.