BizLIVE - Bộ Tài chính vừa yêu cầu các doanh nghiệp giảm giá xăng tối thiểu 241 đồng/lít từ 20h ngày 11/11.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tài chính, giá cơ sở tính theo các quy định hiện hành với mặt hàng xăng thấp hơn giá bán hiện hành 241 đồng/lít (đã bao gồm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít).

Tuy nhiên, Bộ này cho biết, để chia sẻ lợi ích và hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt khó khăn trong điều kiện bão lũ liên tiếp vừa qua, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng xăng trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, nhưng tối thiểu không thấp hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở (241 đồng/lít).

Đồng thời tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (200 đồng/lít).

Theo thông báo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), từ 20h ngày 11/11, tập đoàn này giảm 250 đồng/lít xăng.

Đối với các mặt hàng dầu, Bộ yêu cầu tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa.

Bên cạnh đó, tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (dầu điêzen: 300 đồng/lít, dầu hỏa: 700 đồng/lít, dầu madut: 200 đồng/kg).

Về thời điểm thực hiện, việc giảm giá bán mặt hàng xăng trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định vào thời điểm thích hợp nhưng không được muộn hơn 20 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2013.