(HNMO)- Mở đầu tuần mới (31/3), thị trường vàng không có biến động nhiều, giá vàng giao dịch phổ biển quanh mức 1,840 triệu đồng/chỉ.