Ngày 28.5, giá vàng biến động mạnh. Đầu giờ sáng, giá bán ra là 18,350 triệu đồng/lượng, sau đó tăng lên 18,52 triệu đồng/lượng.