Rủi ro hiện hữu, nhanh, mạnh và đã được báo trước. “Cơn sốt” giá USD trên thị trường tự do đã hạ nhiệt sau hai ngày leo thang...