QĐND - Theo tổng hợp của Bộ kế hoạch và Đầu tư, tháng 6 năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước ước đạt 56.771 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng 5 và tăng 17,1% so cùng kỳ năm 2007...