(Xây dựng) - Ngày 07/7, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2014; Chương trình công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2014.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Cao Lại Quang, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các cục, vụ, viện, các TCty trực thuộc ngành Xây dựng, các Sở Xây dựng địa phương...

Ngành Xây dựng bước vào thực hiện hiện nhiệm vụ năm 2014 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình hình kinh tế - xã hội trong nước thuận lợi hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã gây nên những tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung, đến ngành Xây dựng nói riêng.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 2014, Bộ Xây dựng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014; nghiêm túc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp của Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực của ngành.

Trong đó, đã tập trung cao độ hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng; mđẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước…

Bộ cũng đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch công tác quan trọng như: Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các Đề án năm 2014; Chương trình Kiểm soát thủ tục hành chính; Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Số 19/NQ-Cp ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia…

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, sự ủng hộ và vào cuộc của các địa phương cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, ngành Xây dựng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, giá trị sản ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 352.700 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2013; Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 33,9%; Tỷ lệ dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 79%; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt 84%.

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu/quy hoạch chi tiết 1/2000 đạt khoảng trên 70%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng trên 30%, tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch chung đạt trên 94,05%.

Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 19,9m2 sàn/người (tăng 0,3m2 sàn/người so với tháng 12/2013), toàn quốc hiện có khoảng 1,3 triệu m2 nhà ở xã hội (tăng 0,3 triệu m2 so với tháng 12/2013).

Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt khoảng 32,2 triệu tấn (bằng 114% so với cùng kỳ năm 2013), đạt 52% kế hoạch năm 2014. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 24,6 triệu tấn (bằng 108% so với cùng kỳ năm 2013), xuất khẩu đạt 7,6 triệu tấn (bằng 135% so với cùng kỳ năm 2013).

Báo Điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục cập nhật các nội dung tại hội nghị.

Quốc Bình-Trần Đình Hà