Đến Xưởng X203 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật), chúng tôi được đồng chí Trưởng ban Kỹ thuật giới thiệu về một số sáng kiến kỹ thuật của đơn vị thời gian gần đây, trong đó có sáng kiến chế tạo Giá thử bơm nước cho xe xích ATS-59 của Thiếu tá QNCN Nguyễn Tử Chức, nhân viên Ban Kỹ thuật. Sau khi đưa vào sử dụng, sản phẩm đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa cơ động của đơn vị.

Giá thử bơm nước cho xe xích ATS-59 giúp xưởng giảm rất nhiều thời gian cho viê%3ḅc kiểm thử; sửa chữa thiết bị bơm nước bảo đảm tính năng kỹ thuâ%3ḅt. Công nghê%3ḅ chế tạo giá thử không phức tạp và đội ngũ thợ cơ khí của đơn vị đủ khả năng thực hiê%3ḅn. Sáng kiến có giá thành hợp lý, nguyên vâ%3ḅt liê%3bụ dễ mua sắm ở thị trường. Đặc biê%3ḅt, chỉ huy Xưởng X203 đã đánh giá cao hiê%3bụ quả của sáng kiến vì sự thuâ%3ḅn lợi trong quá trình sửa chữa, kiểm tra tình trạng kỹ thuâ%3ḅt của bơm nước xe xích ATS-59 tại xưởng và khi đi cơ đô%3ḅng sửa chữa; di chuyển dễ dàng, gọn nhẹ. Sáng kiến có thể nhân rô%3ḅng trong toàn quân.

Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Tử Chức, trong quá trình sửa chữa, anh nhâ%3ḅn thấy những khó khăn trong viê%3ḅc kiểm tra tình trạng kỹ thuâ%3ḅt của bơm nước đô%3ḅng cơ xe xích ATS-59. Nếu không kiểm tra kỹ ở khâu này dễ dẫn đến rò rỉ nước vào đô%3ḅng cơ, gây ra hiê%3ḅn tượng nhiê%3ḅt đô%3ḅ đô%3ḅng cơ tăng cao, ảnh hưởng đến công suất và tốn kém về mặt kinh tế, mất nhiều nhân công sửa chữa. Chính vì vâ%3bỵ, bằng kinh nghiê%3ḅm thực tiễn của mình, anh Chức đã đề xuất và nghiên cứu thành công sáng kiến chế tạo giá thử bơm nước cho xe xích ATS-59.

MINH TIẾN