(VTC News) - Có rất nhiều giả thiết được đưa ra về lộ trình dời đô từ thành Hoa Lư về thành Đại La của vua Lý Công Uẩn. Tìm hiểu tài liệu của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, VTC News xin triển khai giả thiết của ông về lộ trình dời đô bằng những hình ảnh chụp từ vệ tinh (công nghệ Google Earth) và một số ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, Toàn thư có ghi: “Vua dời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Thuyền tạm đỗ dưới thành”. Chi Tiết “thuyền tạm đỗ dưới thành” hóa ra lại cũng là vấn đề. Vì như vậy là đoàn thuyền ngự đỗ sát ngay dưới chân thành Đại La. Thành Đại La không hề ở bên bờ sông Hồng, mà ở bên bờ sông Tô. Vậy thuyền vào thành bằng nẻo nào? * Bài viết dựa trên tài liệu “Hà Nội – cõi đất, con người” của Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc Hà Thành Nguồn ảnh: Một số ảnh tư liệu lấy từ internet, và ảnh chụp từ Google Earth