(AutoNet) - Các hãng xe thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đang gia tăng thêm sức nóng cho thị trường ôtô Việt Nam cuối năm 2007.