Giá sữa thế giới 3 tháng qua đều giảm, trong khi đó, giá sữa trong nước tăng liên tục

Theo Bộ Công Thương, giá sữa tại thị trường thế giới tháng 3 nói riêng và trong cả quý I đều giảm so với tháng trước và cuối năm ngoái. Theo đó, giá sữa bột gầy tại thị trường châu Úc ở mức 3.000 - 3.400 USD/tấn, giảm 100-200 USD/tấn; tại thị trường Tây Âu đứng giá ở mức 2.750 - 2.925 USD/tấn, giảm 150-200 USD/tấn. Giá sản phẩm sữa nguyên kem tại thị trường châu Úc là 3.375 - 3.650 USD/tấn, giảm 25-50 USD và tại thị trường Tây Âu là 3.400 - 3.700 USD/tấn, giảm 125-225 USD/tấn.

Như vậy trong tháng 3, giá sữa nguyên liệu trên 2 thị trường sữa lớn nhất thế giới đã giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm. Còn tính chung cả quý I, giá sữa nguyên kem tại thị trường châu Úc và Tây Âu đều giảm lần lượt là 25-100USD/tấn và giảm 200-275 USD/tấn; giá sữa bột gầy tại thị trường Tây Âu giảm 75-250 USD/tấn.

Thế nhưng, giá sữa tại thị trường Việt Nam, kể cả sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (nằm trong danh mục mặt hàng phải đăng ký giá và phụ thuộc vào giá nhập khẩu) đã liên tục tăng từ đầu năm đến nay.

Bộ Công Thương cho biết sữa liên tục tăng giá nhưng lượng mua không giảm do nhu cầu sữa vẫn có xu hướng tăng.

Giá sữa trong nước liên tục tăng từ đầu năm 2012 đến nay. Ảnh: HỒNG THÚY
Việc tăng giá sữa được lý giải bằng nhiều lý do khác nhau. Lý do quan trọng nhất mà các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng này viện dẫn là chi phí đầu vào tăng cao. Có doanh nghiệp cho biết chi phí nguyên liệu và sản xuất đã tăng 20%, ngoài ra, còn có nhiều chi phí đầu vào khác cũng tăng như tiền công, tiền lương, chi phí tài chính, chi phí vận chuyển, kho bãi…

Sữa sản xuất trong nước chỉ đáp ứng 30%
Theo Bộ Công Thương, sản xuất của ngành sữa trong quý I/2012 ổn định, ước đạt 17.500 tấn, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2011. Sữa sản xuất trong nước đáp ứng chưa đến 30% nhu cầu thị trường, còn lại phụ thuộc vào sữa nhập khẩu.

Sức tiêu thụ sữa tại thị trường Việt Nam vẫn liên tục tăng cao. Năm 2010, Việt Nam nhập khẩu khoảng 708 triệu USD sữa và các sản phẩm sữa, đến năm 2011 nhập khẩu 848 triệu USD, tăng 17,9% về giá trị và tăng 37,3% về lượng nhập khẩu. Trong tháng 1-2012, nhập khẩu sữa đã tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2011.