So với thời điểm cuối tháng 1, hiện giá phân urê tại một số địa phương khu vực ĐBSCL tăng xấp xỉ 100.000 đồng/bao. Phân urê Trung Quốc, Phú Mỹ giá khoảng 340.000 - 350.000 đồng/bao (50kg).