Hai tuần qua, giá nickel trên các thị trường đã ở xu thế giảm mạnh...