(HNM) - Cty Protec cho biết, từ 5-12-2007 đến 15-1-2008, sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt chào đón năm mới trên toàn quốc.