Thị trường lương thực, thực phẩm tại Tp.HCM và các tỉnh miền Nam thuộc khu vực ĐBSCL vẫn tiếp tục xu hướng tăng giá...